Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Αναζήτηση

Αναζητήστε διατροφικές ενότητες, άρθρα, συνταγές και διατροφικούς ορισμούς πληκτρολογώντας τον τίτλο ή μία λέξη.

Προγράμματα Wellness

Προγράμματα Wellness

Τα wellness programs με βαρύτητα στη βελτίωση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής & πνευματικής υγείας, αποφέρουν σημαντικά οφέλη σε μια εταιρεία.

Προγράμματα Wellness

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι μια στοχευμένη εταιρική στρατηγική ευ ζην αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως βελτιωμένες ατομικές και ομαδικές επιδόσεις, μείωση κόστους που σχετίζεται με αναρρωτικές άδειες, λιγότερες απουσίες και μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων. Η ένταξη προγραμμάτων ευ ζην (wellness programs) που δίνουν βαρύτητα στη βελτίωση πρωτίστως της υγιεινής διατροφής, αλλά και της σωματικής και πνευματικής υγείας, του ύπνου και του άγχους, μόνο κέρδη έχει να αποφέρει για μια εταιρεία στο εγγύς αλλά και στο απώτερο μέλλον. Με το προσωπικό να γίνεται πιο καινοτόμο, δημιουργικό και αποδοτικό, και να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον και διάθεση συμμετοχής.

Διεθνώς υπάρχουν πολλές αποτελεσματικές στρατηγικές και προγράμματα ευ ζην τα οποία μπορούν να υιοθετηθούν από τις εταιρείες ώστε να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικών διατροφικών προτύπων, στη βελτίωση της εργασιακής απόδοσης, αλλά και στη βελτίωση της υγείας συνολικά των εργαζομένων τους. Η επικεφαλής του πρότυπου Διαιτολογικού και Ερευνητικού μας κέντρου, Δρ. Μίχα, διαθέτει πολυετή εμπειρία πάνω στη συμβουλευτική εταιρειών και στον σχεδιασμό προγραμμάτων ευεξίας που έχει καταρτίσει για ένα πλήθος εταιρειών στις ΗΠΑ.

Οι υπηρεσίες μας σε Εταιρείες και Οργανισμούς (ενδεικτικά)

 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός εταιρικής στρατηγικής και πολιτικής ευ ζην
 • Αξιολόγηση και εφαρμογή προγραμμάτων ευ ζην για τους χώρους εργασίας
 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός μενού, catering και αυτόματων πωλητών
 • Προγράμματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή, την ενέργεια και την παραγωγικότητα των εργαζομένων
 • Αντιμετώπιση προκλήσεων και ενίσχυση σωματικής και πνευματικής υγείας
 • Ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα διατροφικής και ιατρικής υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα


Αντιστοίχως, η διαμόρφωση ενός κατάλληλου σχολικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών προτύπων και τρόπου ζωής αποφέρει τα μέγιστα οφέλη αναφορικά με τη σχολική απόδοση και την υγεία των μαθητών/σπουδαστών. Με την καθιέρωση μιας σωστά σχεδιασμένης διατροφικής πολιτικής που προάγει την υγεία, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός αποκτά εκτός των άλλων και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων που δεν παρέχουν αντίστοιχες στρατηγικές και προγράμματα. Αυτό το πλεονέκτημα δεν αφορά μόνο στις καλύτερες επιδόσεις και υγεία των εκπαιδευομένων χάρη στις πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές τους. Αλλά αφορά και στο μεγαλύτερο κύρος και προστιθέμενη αξία του ονόματος του εκπαιδευτηρίου, χάρη στην υιοθέτηση σύγχρονων προγραμμάτων διατροφής και ευ ζην των οποίων η κρισιμότητα είναι πλέον παγκοσμίως αναγνωρισμένη.

Οι υπηρεσίες μας σε Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά)

 • Ανάπτυξη και σχεδιασμός προγραμμάτων διατροφής και ευ ζην
 • Αξιολόγηση και εφαρμογή προγραμμάτων διατροφής και ευ ζην
 • Αξιολόγηση και σχεδιασμός μενού, catering και αυτόματων πωλητών
 • Προγράμματα σχεδιασμένα έτσι ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή, την ενέργεια και την απόδοση των εκπαιδευομένων
 • Αντιμετώπιση προκλήσεων και ενίσχυση σωματικής και πνευματικής υγείας
 • Ομαδικά και εξατομικευμένα προγράμματα διατροφικής και ιατρικής υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια και προγράμματα
 • Διαδραστικές παρουσιάσεις υγιεινών τροφών
Κλείστε Ραντεβού