Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης

Αναζήτηση

Αναζητήστε διατροφικές ενότητες, άρθρα, συνταγές και διατροφικούς ορισμούς πληκτρολογώντας τον τίτλο ή μία λέξη.

Επιστημονική έργο και δημοσιεύσεις Δρ. Ρενάτα Μίχας

Έρευνα & Δημοσιεύσεις

Το επιστημονικό έργο της Δρ. Μίχα και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της ιατρού σε περιοδικά διεθνούς απήχησης.

Επιστημονική Έρευνα

Το επιστημονικό έργο και οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της Δρ. Μίχα, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, επικεντρώνονται στους τομείς της διατροφής, της επιδημιολογίας και της δημόσιας υγείας, καλύπτοντας τρία ευρύτερα αντικείμενα:

1. Επιδημιολογία της Διατροφής

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά και διατροφικά πρότυπα σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτης, παχυσαρκία, καθώς και με ενδιάμεσους παράγοντες κινδύνου και μεταβολικά μονοπάτια.

2. Παγκόσμια Διατροφή και Υγεία

Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συγκεκριμένα τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά και διατροφικά πρότυπα σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως στεφανιαία νόσος, εγκεφαλικό επεισόδιο, διαβήτης, παχυσαρκία, καθώς και με ενδιάμεσους παράγοντες κινδύνου και μεταβολικά μονοπάτια.

3. Διατροφική Πολιτική

Συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας στρατηγικών παρέμβασης για τη βελτίωση της διατροφής και την πρόληψη χρόνιων νοσημάτων σε διαφορετικούς υπο-πληθυσμούς, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

Η Δρ. Μίχα έχει σχεδιάσει, συντονίσει και συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών μελετών για τη διερεύνηση της επίδρασης της διατροφής στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και την αξιολόγηση πολιτικών υγείας και πληθυσμιακών παρεμβάσεων. Έχει λάβει διεθνείς υποτροφίες και διακρίσεις και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 100 δημοσιεύσεων με πάνω από 40,000 αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά παγκόσμιας απήχησης, όπως το JAMA-Journal of American Medical Association, το New England Journal of Medicine, το Lancet, το British Medical Journal, το Circulation, το PLoS Medicine, κ.α.

Διαβάστε το έργο Δείτε τις δημοσιεύσεις

Επιστημονικό Έργο

Το ερευνητικό έργο της Δρ. Μίχα έχει συμβάλει σημαντικά στην αποσαφήνιση του τρόπου που συγκεκριμένοι διατροφικοί παράγοντες (τρόφιμα, θρεπτικά συστατικά, διατροφικά πρότυπα, βιοδείκτες) επηρεάζουν την υγεία μας, συμπεριλαμβανομένης της στεφανιαίας νόσου, του εγκεφαλικού, του διαβήτη, της παχυσαρκίας και ενδιάμεσων παραγόντων κινδύνου. Στα πλαίσια μάλιστα του Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE) αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο τα λιπαρά οξέα επιδρούν στη γνωσιακή λειτουργία, την άνοια, το εγκεφαλικό επεισόδιο, τον διαβήτη, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και την μακροζωία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εντοπισμός των κύριων διατροφικών παραγόντων που επιδρούν στην υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής προάσπισης της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη δημιουργία διατροφικών και κλινικών συστάσεων. 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Micha R, Mozaffarian D. “Saturated fat and cardiometabolic risk factors, coronary heart disease, stroke, and diabetes: a fresh look at the evidence”. Lipids 2010 45(10):893-905. PMCID: PMC2950931.
 • Micha R, King IB, Lemaitre RN, Rimm EB, Sacks F, Song X, Siscovick DS, Mozaffarian D. “Food sources of individual plasma phospholipid trans fatty acid isomers: the Cardiovascular Health Study”. American Journal of Clinical Nutrition 2010 91(4):883-93. PMCID: PMC2844676.
 • Micha R, Shulkin M, Peñalvo JL, Khatibzadeh S, Singh GM, Rao M, Fahimi S, Powles J, Mozaffarian D. “Etiologic effects and optimal intakes of foods and nutrients for risk of cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE)”. Plos One 2017 12(4):e0175149. PMCID: PMC5407851.
 • Wu JHY, Marklund M, Imamura F, Tintle N, …., Riserus U, Micha R, Mozaffarian D. Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE) Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE). “Omega-6 fatty acid biomarkers and incident type 2 diabetes: pooled analysis of individual-level data for 39 740 adults from 20 prospective cohort studies”. Lancet Diabetes & Endocrinology 2017 5(12):965-974. PMCID: PMC6029721.

 

Η Δρ, Μίχα συντόνισε το έργο του Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE) ως μέρος του 2010 Global Burden of Diseases Study που χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Στόχος αυτού του έργου ήταν η αξιολόγηση της διατροφικής πρόσληψης σε παγκόσμια κλίμακα, σε βρέφη, παιδιά, εφήβους, σε εγκύους και θηλάζουσες μητέρες, σε ενήλικους και ηλικιωμένους. Προσφάτως, αυτό το έργο επεκτάθηκε σημαντικά στα πλαίσια του Global Dietary Database (GDD) που χρηματοδοτείται από το Gates Foundation σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Micha R, Kalantarian S, Wirojratana P, Byers T, Danaei G, Elmadfa I, Ding E, Giovannucci E, Powles J, Smith-Warner S, Ezzati M, Mozaffarian D. “Estimating the global and regional burden of suboptimal nutrition on chronic disease: methods and inputs to the analysis”. European Journal of Clinical Nutrition 2012 66(1):119-29. PMID: 21915137.
 • Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Fahimi S, Lim S, Andrews KG, Engell RE, Powles J, Ezzati M, Mozaffarian D. “Global, regional, and national consumption levels of dietary fats and oils in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266 country-specific nutrition surveys”. British Medical Journal 2014 15;348:g2272. PMCID: PMC3987052.
 • Micha R, Khatibzadeh S, Shi P, Andrews KG, Engell RE, Mozaffarian D. “Global, regional and national consumption of major food groups in 1990 and 2010: a systematic analysis including 266 country-specific nutrition surveys worldwide”. British Medical Journal-Open 2015 5(9):e008705. PMCID: PMC4593162.
 • Micha R, Coates J, Leclercq C, Charrondiere R, Mozaffarian D. “Global dietary surveillance: data gaps and challenges”. Food Nutrition Bulletin 2018 1:379572117752986. PMID: 2947833.

 

Η έρευνα της Δρ. Μίχα έχει επίσης εστιάσει στον εντοπισμό προβλημάτων υγείας που αποδίδονται σε μη βέλτιστη διατροφή στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, και στην αξιολόγηση πληθυσμιακών στρατηγικών για τη βελτίωση της διατροφής και την πρόληψη εύρους νοσημάτων. Όπως δείχνουν τα ευρήματα των πρόσφατων παγκόσμιων και διεθνών εργασιών της Δρ. Μίχα, η μη υγιεινή διατροφή είναι η κύρια και πιο σημαντική αιτία κακής υγείας στον κόσμο – και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το φορτίο νόσου που αποδίδεται σε κακή διατροφή ξεπερνά εκείνο που αποδίδεται συνδυαστικά στο κάπνισμα, στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Η κακή διατροφή συνεπώς συνιστά την πρωταρχική αιτία κακής υγείας παγκοσμίως. Η γνώση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε ατομικό επίπεδο, καθώς και για μέτρα πολιτικής που θα διασφαλίσουν και θα βελτιώσουν τη διατροφή και την υγεία του πληθυσμού. 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM, Micha R, Khatibzadeh S, Engell RE, Lim S, Danaei G, Ezzati M, Powles J. “Global sodium consumption and death from cardiovascular causes”. New England Journal of Medicine 2014 14;371(7):624-34. PMID: 25119608.
 • Micha R, Peñalvo JL, Cudhea F, Rehm C, Mozaffarian D. “Association between dietary factors and mortality from heart disease, stroke, and type 2 diabetes in the United States”. JAMA-Journal of American Medical Association 2017 7;317(9):912-924. PMCID: PMC5852674.
 • Huang Y, Pomeranz J, Wilde P, Capewell S, Gaziano T, O’Flaherty M, Kersh R, Whitsel L, Mozaffarian D, Micha R. “Adoption and design of emerging dietary policies to improve cardiometabolic health in the US.” Current Atherosclerosis Reports 2018 20(5):25. PMCID: PMC6248872.
 • Rosettie KL, Micha R, Cudhea F, Penalvo JL, O’Flaherty M, Pearson-Stuttard J, Economos CD, Whitsel LP, Mozaffarian D. “Comparative risk assessment of school food environment policies and childhood diets, childhood obesity, and future cardiometabolic mortality in the United States.” PLoS One 2018 13(7):e0200378. PMCID: PMC6034872.

 

Πιο πρόσφατα, ένα μείζον κομμάτι του ερευνητικού έργου της Δρ. Μίχα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή βιοστατιστικών μοντέλων για την αξιολόγηση του κόστους εφαρμογής, της αποτελεσματικότητας (cost-effective analysis) και της δυνατότητας εφαρμογής (political and legal feasibility analysis) πληθυσμιακών στρατηγικών για τη βελτίωση της διατροφής και την πρόληψη παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Αμερική. Η έγκυρη μεθοδολογία που αναπτύσσεται χρησιμοποιείται ως βάση για περαιτέρω έρευνα σε διατροφικές πολιτικές, καθώς και για τη διερεύνηση επιπρόσθετων πολιτικών υγείας (π.χ. για κάπνισμα, φυσική δραστηριότητα, λοιπά μη μεταδιδόμενα νοσήματα) όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες. Ως Υπεύθυνη του προγράμματος Food Policy Review and Intervention Cost-Effectiveness (Food-PRICE) ηγείται και καθοδηγεί αντίστοιχες δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων στην υγεία, αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων, που έχει η μη βέλτιστη διατροφή. Οι εν λόγω εργασίες και μελέτες αναπαράγονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και χρησιμοποιούνται ως βάση για διατροφικές και κλινικές συστάσεις από οργανισμούς σε παγκόσμια κλίμακα. 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

 • Pearson-Stuttard J, Kypridemos C, Collins B, Mozaffarian D, Huang Y, Bandosz P, Capewell S, Whitsel L, Wilde P, O’Flaherty M, Micha R. “Estimating the health and economic effects of the proposed US Food and Drug Administration voluntary sodium reformulation: Microsimulation cost-effectiveness analysis.” PLoS Medicine 2018 15(4):e PMCID: PMC5892867.
 • Mozaffarian D, Liu J, Sy S, Huang Y, Rehm C, Lee Y, Wilde P, Abrahams-Gessel S, de Souza Veiga Jardim T, Gaziano T, Micha R. “Cost-effectiveness of financial incentives and disincentives for improving food purchases and health through the US Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP): A microsimulation study.” PLoS Medicine 2018 15(10):e PMCID: PMC6168180.
 • Lee Y, Mozaffarian D, Sy S, Huang Y, Liu J, Wilde PE, Abrahams-Gessel S, de Souza Veiga Jardim T, Gaziano T, Micha R. “Cost-effectiveness of Financial Incentives for Improving Diet and Health through Medicare and Medicaid: A Microsimulation Study.” PLoS Medicine 2019 16(3):e PMID: 30889188. PMCID: PMC6424388.
 • Huang Y, Kypridemos C, Liu J, Lee Y, Pearson-Stuttard J, Collins B, Bandosz P, Capewell S, Whitsel L, Wilde P, Mozaffarian D, O’Flaherty M, Micha R. “Cost-Effectiveness of the U.S. FDA Added Sugar Labeling Policy for Improving Diet and Health.” Circulation 2019. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.036751. PMID: 30982338.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Oι επιστημονικές δημοσιεύσεις παρουσιάζουν ευρήματα και συμπεράσματα μελετών, ενώ κρίνονται από επιστημονικούς κριτές αντίστοιχης εκπαίδευσης και αντικειμένου προτού δημοσιευτούν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις χρησιμοποιούνται εν συνεχεία για την ενημέρωση άλλων επιστημόνων, τη διεύρυνση του επιστημονικού πεδίου, καθώς και για τη χάραξη κατευθυντήρων οδηγιών. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με άρθρα σε blogs, στο ίντερνετ ή σε εβδομαδιαία περιοδικά τα οποία εκφράζουν τις απόψεις του εκάστοτε συγγραφέα και όχι αντικειμενικά επιστημονικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των πρόσφατων διεθνών δημοσιεύσεων της Δρ. Μίχα, η μη υγιεινή διατροφή είναι η κύρια και πιο σημαντική αιτία κακής υγείας στον κόσμο – και στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, το φορτίο νόσου που αποδίδεται σε κακή διατροφή ξεπερνά εκείνο που αποδίδεται συνδυαστικά στο κάπνισμα, στην αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Η κακή διατροφή συνεπώς συνιστά την πρωταρχική αιτία κακής υγείας παγκοσμίως. Η γνώση αυτή σηματοδοτεί την ανάγκη για αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε ατομικό επίπεδο, καθώς και για μέτρα πολιτικής που θα διασφαλίσουν και θα βελτιώσουν τη διατροφή και την υγεία του πληθυσμού.

Journal of Human Nutrition and Dietetics 2021 34(3):616-628 - Ιούνιος 2021
Micronutrient dietary intakes and their food sources in adults: the Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS) Mitsopoulou AV, Magriplis E, Michas G, Micha R, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Panagiotakos DP, ..
Δείτε τη δημοσίευση
American Journal of Clinical Nutrition 2021 nqab129 - Μάιος 2021
Trends in junk food consumption among US children and adults, 2001-2018 Liu J, Lee Y, Micha R, Li Y, Mozaffarian D
Δείτε τη δημοσίευση
Diabetes Care 2021 44(5):1133-114 - Μάιος 2021
N-3 fatty acid biomarkers and incident type 2 diabetes: an individual participant-level pooling project of 20 prospective cohort studies Qian F, Ardisson Korat AV, Imamura F, Marklund M, Tintle N, Virtanen JK, Zhou X, Bassett JK, Lai H, ..,Micha R,..
Δείτε τη δημοσίευση
Nature Communications 2021 12(1):2329 - Απρίλιος 2021
Blood n-3 fatty acid levels and total and cause-specific mortality from 17 prospective studies Harris WS, Tintle NL, Imamura F, Qian F, Ardisson Korat AV, Marklund M, Djoussé L, Bassett JK, Carm..,Micha R,..
Δείτε τη δημοσίευση
JAMA Network Open 2021 4(4):e215262 - Απρίλιος 2021
Trends in food sources and diet quality among US children and adults, 2003-2018 Liu J, Micha R, Li Y, Mozaffarian D
Δείτε τη δημοσίευση
Journal of the American Heart Association 2021 10(5):e019259 - Φεβρουάριος 2021
Coronavirus disease 2019 hospitalizations attributable to cardiometabolic conditions in the United States: a comparative risk assessment analysis O'Hearn M, Liu J, Cudhea F, Micha R, Mozaffarian D
Δείτε τη δημοσίευση
BMJ Global Health 2021 6(2):e003585 - Φεβρουάριος 2021
Global Dietary Database 2017: data availability and gaps on 54 major foods, beverages and nutrients among 5.6 million children and adults from 1,220 surveys worldwide Miller V, Singh GM, Onopa J, Reedy J, Shi P, Zhang J, Tahira A, Shulkin ML, Marsden DP, Kranz S, Sto..,Micha R,..
Δείτε τη δημοσίευση
Journal of Affective Disorders 2021 281:192-198 - Φεβρουάριος 2021
Sociodemographic and lifestyle determinants of depressive symptoms in a nationally representative sample of Greek adults: The Hellenic National Nutrition and Health Survey (HNNHS) Michas G, Magriplis E, Micha R, Chourdakis M, Chrousos GP, Roma E, Dimitriadis G, Panagiotakos D, Za..
Δείτε τη δημοσίευση
Public Health 2021 S0033-3506(20)30444-3 - Ιανουάριος 2021
Prevalence of type 2 diabetes mellitus in a representative sample of Greek adults and its association with modifiable risk factors: results from the Hellenic National Nutrition and Health Survey Magriplis E, Panagiotakos D, Papakonstantinou E, Mitsopoulou AV, Karageorgou D, Dimakopoulos I, Bako..,Micha R,..
Δείτε τη δημοσίευση
Κλείστε Ραντεβού